// $(document).ready(function () { $('#SetCss').addClass('p100 jscroll-pane mrgingtop-17'); });

ធនាគារអង្គការលេខធនាគារ KBank

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាគោលការណ៍របស់អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលនៃធនាគារ KASIKORNBANK មានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំថា អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនល្អនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ធនាគារប្រកបដោយ   ចីរភាព និងជាចំណុចដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងចម្បងរបស់ធនាគារក្នុងការផ្តល់តម្លៃជាអតិបរមាដល់ភាគទុនិក។   ការប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុននៅធនាគារ KASIKORNBANK បានផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់គោលបំណងនេះទៅនឹងការសម្រេចបានជោគជ័យដោយធានាថាអាជីវកម្មនិងកិច្ចការរបស់ធនាគារត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយប្រកួតប្រជែងក្រោមបទដ្ឋានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងដោយអនុលោមតាមច្បាប់។                                               

Picture 2.png


 

 

សង្គម
សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន
 • ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងការងារ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលិក
 • ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
 • សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ
 • ការអភិវឌ្ឍយុវជន
 • ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងសង្គម
 • អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
 • ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន
 • វិជ្ជាជីវៈ
 • ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
 • គំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ​
 • ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាល
 • គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ដូចជាទឹក ថាមពល និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
 • វប្បធម៌នៃការយល់ដឹង និងការពារបរិស្ថាន​

​​