Achievements

​​​​
  - ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនកំពូលប្រទេសថៃឆ្នាំ ២០១៤: ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  - ធនាគារ​ផ្តល់សេវារាយល្អបំផុតនៃប្រទេសថៃ
  - គម្រោងព័ត៌មានសង្គមល្អបំផុត
  - ធនាគារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ល្អបំផុតនៅប្រទេសថៃ
  - ធនាគារធនមធ្យមថៃល្អបំផុត​ក្នុងរតនាគា និង​ដំណើរការដើមទុន
  - ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មរាយល្អបំផុតនៅឆ្នាំ ២០១៤
  - ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មរាយក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៃប្រទេសថៃ
  - ការផ្តួចផ្តើមធនាគារ Online ប្រចាំឆ្នាំ នៃប្រទេសថៃ
  - ការច្នៃប្រឌិតសាខាល្អបំផុត - ប្រាក់
  - CEO ល្អបំផុតប្រចាំអាស៊ី (ទំនាក់ទំនងអ្នកវិនិយោគ)
  - CFO ល្អបំផុតប្រចាំអាស៊ី (ទំនាក់ទំនងអ្នកវិនិយោគ)
  - ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ទំនាក់ទំនងអ្នកវិនិយោគល្អបំផុត (ថៃ)
  - ពានរង្វាន់មេដៃទ្រព្យសកម្ម ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  - ល្អបំផុតក្នុងរតនាគារ និង​ការប្រើប្រាស់​ដើមទុន – SMEs ប្រទេសថៃ
  - ដំណោះស្រាយការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ល្អបំផុត​ក្នុងតំបន់
  - ធនាគារ​ផ្តល់សេវាកម្មរាយ​ល្អបំផុត​នៅប្រទេសថៃ
  - ធនាគារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ល្អបំផុត​នៅប្រទេសថៃ
  - ពានរង្វាន់សម្មផលគ្រប់គ្រងធនាគារល្អបំផុត​ ឆ្នាំ ២០១៣
  - ពានរង្វាន់នៃការសម្រេចបានក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
  - ធនាគារក្នុងស្រុកល្អបំផុត ប្រទេសថៃ
  - បណ្តាញល្អនៃសាខា
  - ការច្នៃប្រឌិតសាខាប្រចាំឆ្នាំ - Bronze
  - ធនាគារ​គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់​ក្នុងស្រុកថៃប្រចាំឆ្នាំ
  - ធនាគារវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកថៃប្រចាំឆ្នាំ
  - ការប្រើប្រាស់​សារព័ត៌មានសង្គមល្អបំផុត​នៃការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន
  - ពានរង្វាន់សង្គមថៃឆ្នាំ ២០១៣:
  ក្រុមហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុកំពុង​ក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គម
  - វិទ្យាស្ថានកាន់កាប់ល្អបំផុត​នៅ SEA (K-PowerP@y (mPOS))
  - ធនាគារ SME ប្រចាំឆ្នាំ នៃអាស៊ីឆ្នាំ ២០១៣
  - ទំនាក់ទំនងវិនិយោគល្អបំផុត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ថៃឆ្នាំ ២០១៣
  ពានរង្វាន់ SET ឆ្នាំ ២០១៣:
  - ពានរង្វាន់កិត្តិយស SET សម្រាប់របាយការណ៍​អភិបាលកិច្ច​ក្រុមហ៊ុនល្អប្រសើរ​ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៣
  - ទំនាក់ទំនងអ្នកវិនិយោគល្អ
  - ការទទួលខុសត្រូវសង្គមល្អ
  - ការអនុវត្តក្រុមហ៊ុនល្អ
  - ពានរង្វាន់ធនាគារគាំទ្រ ESCO ល្អបំផុត ឆ្នាំ ២០១៣
  - ធនាគារល្អបំផុត - ធនាគារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ល្អបំផុត
  - ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មរាយ​ល្អបំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣
  ពានរង្វាន់ IAA សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលក់មូលបត្រឆ្នាំ ២០១៣
  - CEO ល្អបំផុត: ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  - IR ល្អបំផុត: ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  - ក្រុមហ៊ុនបណ្ណបំណុលល្អបំផុតឆ្នាំ ២០១៣